Třídníky

OTSKP - část I. popisovník prací

PDF

Účelem popisovníku je sestavení systému třídění stavební produkce, který slouží jako jednotný oborový standard pro stavby pozemních komunikací. Použitá otevřená struktura umožňuje sestavení úplného soupisu prací, který plně vystihuje nejen věcný charakter stavby, ale i ostatní požadavky objednatele na způsob oceňování.

Zpět na úvodní stranu