Třídníky

OBOROVÝ TŘÍDNÍK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ 2020 II.

Aktuální vydání OTSKP bylo schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy 24.11.2020.

Jako základ pro zpracování cenové aktualizace Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen OTSKP) 2020 II byla použita aktuálně platná verze OTSKP v cenové úrovni 2019 (schválená Centrální komisí Ministerstva dopravy v 02/2019) a Metodika použití stanovených koeficientů (schválená Centrální komisí Ministerstva dopravy v 10/2019).

Výstupem je aktualizovaný dokument OTSKP „Část III. - soubor položek“.
Další dokumenty (části) OTSKP zůstávají beze změny:

Tištěné vydání třídníku OTSKP je rozděleno na tři části, které jsou volně ke stažení ve formátu PDF v samostatných odkazech.

Jednotkové „expertní“ ceny položek OTSKP jsou nově obsaženy přímo v OTSKP části III.

Samostatnou částí je soubor Aktualizace Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 2020 II, který obsahuje seznam veškerý provedených úprav oproti poslední schválené verzi.

CENOVÁ SOUSTAVA OTSKP podle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací je cenovou soustavou ve smyslu §11 Vyhlášky č.169/2016 Sb. ze dne 12. května 2016.

Zde naleznete zdůvodnění a komentář

Vyhláška č. 169/2016 Sb. ze dne 12. května 2016

§11 - Cenová soustava:
Současná praxe používání položek Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (dále jen OTSKP) odpovídá ustanovení paragrafu §11 Vyhlášky č.169/2016 Sb.
OTSKP, vydaný Ministerstvem dopravy ČR (MD ČR) pod číslem jednacím MD-OI čj. 1125/07-910-IPK/1 dne 17. 12. 2007 s platností od 1. ledna 2008 a upravovaný v průběžných aktualizacích je cenovou soustavou ve smyslu §11 Vyhlášky č.169/2016 Sb. ze dne 12. května 2016.

Zdůvodnění:
OTSKP je rozdělen do tří částí, v jejichž rámci obsahuje všechny náležitosti podle Vyhlášky 230, §11, odstavce (1):
- OTSKP je uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích, zatříděných do položek
- OTSKP obsahuje podrobný popis položek a jejich technickou specifikaci
- OTSKP obsahuje u položek měrnou jednotku
- OTSKP obsahuje způsob měření a další technické a cenové podmínky

Podle Vyhlášky 169, §11, odstavce (2):
- Je zajištěn neomezený dálkový přístup k OTSKP na webových stránkách www.tridniky.cz, na oficiálních webových stránkách SFDI v sekci Cenových databází a webových stránkách ŘSD ČR v oddíle Technické předpisy.

§8 až §10 Předmět vedlejších a ostatních nákladů:
* Vedlejší a ostatní náklady se vzhledem ke struktuře a Metodice používání OTSKP vždy uvádějí v samostatném objektu: například: „000“-„Vedlejší a ostatní náklady“.
* Soupis prací v tomto objektu bude převážně tvořen položkami OTSKP, skupiny stavebních dílů 0 "Všeobecné konstrukce a práce".

OTSKP

Část I.

popisovník prací

Podrobnosti

Část II.

metodický pokyn

Podrobnosti

Část III.

soubory položek
včetně expertních cen

Podrobnosti

Přehled změn

Změny oproti poslední platné verzi (2019)

Podrobnosti