Třídníky

Změny oproti poslední platné verzi (2019)

PDF

Aktualizace Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 2020 navazuje co do struktury na podobu OTSKP v cenové úrovni 2019, která sloučila původně samostatně vydávané části OTSKP – SPK (staveb pozemních komunikací)
a OTSKP – ŽS (železničních staveb).
Jako základ pro zpracování aktualizace oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 2020 byla použita platná verze OTSKP 2019.

- Aktualizace OTSKP se týká části III.
- Rekapitulace změn je uvedena v samostatném dokumentu.

Zpět na úvodní stranu