Třídníky

OTSKP - část II. metodický pokyn

PDF

Soupis prací řeší problematiku požadovaných prací, dodávek a služeb, které jsou potřebné ke zhotovení stavby a určuje jejich druh, jakost a množství. Obsahuje metodický pokyn na sestavení a použití soupisu prací stavby s cílem zejména:
- zajistit jednotnost zpracování soupisů prací staveb pozemních komunikací,
- vytvořit pružný systém pro oceňování prací, který umožní respektovat rozdílné podmínky staveb i účastníků výstavby.

Zpět na úvodní stranu